Q

Kısaltma İngilizce Türkçe
Q.O.O. Quantity in Owner’s Option Miktar armatör opsiyonunda
© 2011 Istanbulogistics Group. Tüm Hakları Saklıdır.
GOM
X